011 616 3222 | fax: 011 622 1384 info@camebpt.co.za